Skip to content

فناوری اطلاعات: دانشگاههای علوم پزشکی صاحب سامانه پژوهش می شوند.

مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت از ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و تشکیل شبکه همکاری میان آنها خبر داد.

دکتر عباس نجاری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است که باید نسبت به ایجاد سامانه اقدام کرده و پس از تکمیل سامانه دانشگاهی، شبکه همکاری میان دانشگاهها نیز ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش حوزه سلامت که در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهاشت مستقر است، وظیفه تکمیل اطلاعات را بر عهده دارد و هدف اصلی از ایجاد سامانه نیز استقلال دانشگاهها در این پروژه کشوری است.

دکتر نجاری یادآور شد: در حال حاضر فرمت ثابت و نحوه تکمیل اطلاعات به دانشگاهها ارائه شده است تا آنها بتوانند با ورود اطلاعات پژوهشی مورد نیاز فرآیند سامانه را در سطح دانشگاهی تکمیل کنند.

وی گفت: از سوی دیگر فرمت دانشگاهها به گونه ای برنامه ریزی شده است که سایر دانشگاهها بتوانند از اطلاعات مورد نیاز پژوهشی یکدیگر استفاده کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها