Skip to content

فناوری اطلاعات: راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور در مهر ماه

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور در مهر ماه امسال خبر داد.

سید امید فاطمی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: مناقصه ای برای فراهم کردن زمینه های لازم راه اندازی سامانه برگزار و تفاهم نامه های مربوط منعقد شد.

وی اظهار داشت: سامانه مدیریت اطلاعات علمی و پژوهشی کشور یک سامانه ملی است که از سطح موسسات تابع مانند دانشگاهها و پژوهشگاهها و سطح بعدی سازمانهای مادر مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد را در بر می گیرد.

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی کشور به مهندسی پژوهشی کشور، تدوین نقشه جامع علمی و تعیین اولویتهای پژوهش و فناوری برای برنامه ریزیهای پژوهشی سالانه کمک می کند و می تواند در جهت دهی به فعالیتهای پژوهشی و فناوری بر اساس اولویتهای پژوهشی و فناوری موثر باشد.

این سیستم همچنین با جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهش و فناوری در کشور به ایجاد زمینه های همکاری تحقیقاتی میان دستگاهها و بین پژوهشگران در سطح کشور کمک می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها