Skip to content

فناوری اطلاعات: سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور آماده افتتاح شد.

قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از اتمام پروژه راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر آماده بهره برداری است.

دکتر حسن قدسی پور در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری آماده افتتاح است و گزارش مبسوطی در این زمینه در آخرین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اجرای بند ۲۶ قانون بودجه سال ۸۸ مبنی بر اینکه دستگاهها باید گزارش عملکرد خود در حوزه پژوهش را ارائه دهند از طریق ساختار سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری انجام می شود.

وی یادآور شد: اطلاعات پژوهشی کل کشور در این سامانه درج می شود.

دکتر قدسی پور به تهیه پیش نویس سند ملی هوا و فضای کشور اشاره کرد و گفت: سند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده و در آخرین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره آن بحث و بررسی شد.

وی با بیان اینکه کمیته ای برای تدوین سند ملی هوا و فضای کشور تشکیل شده بود به مهر گفت: در حال حاضر پیش نویس سند تهیه شده که پس از بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها