Skip to content

فناوری اطلاعات: هشت دانشگاه کشور مأمور ارائه مدل دانشگاه مجازی شدند

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هشت دانشگاه کشور بر روی مدل دانشگاه مجازی کار می کنند که در صورت تصویب یکی از این مدلها یک میلیارد تومان برای راه اندازی دانشگاه مجازی اختصاص می یابد.

امید فاطمی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این دانشگاهها باید پیشنهادات خود درباره مدل دانشگاه مجازی را به معاونت آموزشی وزارت علوم ارائه دهند. معاونت آموزشی بهترین مدل را انتخاب و به شورای IT وزارت علوم ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: طرح کلی دانشگاه مجازی چند ماه گذشته به تصویب رسیده و در حال حاضر بیشتر مباحث بر روی محتوای دانشگاه و قوانین مطرح است و در مرحله بعدی بحث زیر ساختها و مسایل فنی مطرح می شود.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم درباره بودجه ای که برای راه اندازی دانشگاه مجازی درنظرگرفته شده است گفت: بودجه ای معادل یک میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها