Skip to content

فناوری اطلاعات: همایش نقش پارکهای علم و فناوری مجازی در توسعه پایدار برگزار می شود.

همایش ملی نقش پارک های علم وفناوری مجازی در توسعه پایدار ۹ آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش ملی با رویکرد حفظ محیط زیست در پژوهشگاه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

همایش ملی نقش پارک های علم وفناوری مجازی در توسعه پایدار با همکاری معاونت فناوری وزارت علوم، یونسکو، آیسسکو، دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور دوستانه (اوچا)، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری تهران، موسسه عصر دانش و مرکز صلح و محیط زیست برگزار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها