Skip to content

فناوری اطلاعات: ۱۲۰ هزار کتاب الکترونیکی در سامانه دانشگاه تهران وجود دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران گفت: با راه اندازی سامانه ای بیش از ۱۲۰ هزار کتاب الکترونیکی در موضوعات مختلف در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، دکتر محمد جعفری در چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در مرکز جوانشیر کرج اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه تهران به سیستمی مجهز شده که تمامی دانشجویان می توانند از کتابها و مجلات الکترونیکی در این مجموعه بهره ببرند.

وی با اشاره به این امر که همایشهایی که در کشور برای تعامل دانشگاه و بخشها برگزار می شود، مطلوب است، افزود: در این راستا باید ارتباط دانشگاه با سایر بخشها به خصوص صنعت افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید با اعلام نیازها در بخش منابع طبیعی و کشاورزی، شاهد پیشرفت در این عرصه باشیم.

دکتر جعفری بیان داشت: ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از معیارهایی است که در صورت ارتقا، اثرات مفید و مطلوبی بر جامعه و دانشجویان می گذارد.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران عنوان کرد: همچنین درصدی از اعتبارات باید برای اجرایی شدن اقدامات عملی و پژوهشی اختصاص یابد، در این زمینه دانشگاه از بخش صنعت جلوتر است و عملکرد خوبی داشته است.

وی یادآور شد: برای افزایش اعتبارات می توان قراردادهای همکاری بین موسسات را افزایش داد.

این مسئول با اشاره به یکی از ضعفهای استانهای کشور در بخش منابع طبیعی اعلام کرد: در حال حاضر در برخی استانها منابع طبیعی زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی است که باید در این استانها اداره کل منابع طبیعی ایجاد شود.

دکتر جعفری متذکر شد: باید با حمایت از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تسهیلات کافی را در اختیار آنان قرار داد که این اقدام با کمک دولت، مجلس و قوه قضائیه میسر است.

در این همایش بیش از ۵۰۰ نفر از کارشناسان و محققان حضور داشتند و مقالات خود را به صورت کتبی و شفاهی ارائه دادند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها