Skip to content

فناوری های نوین: ایران صاحب رتبه دوم دانش سلول های بنیادی در منطقه

دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: ایران دررتبه دوم دانش سلول های بنیادی در منطقه قرار دارد.

دکتر محمد واسعی در نشست شورای عالی ستاد توسعه علوم وفناوری سلول های بنیادی که با حضور نخبگان این عرصه برگزار شد، اظهارکرد: بر اساس آمار موجود در حوزه تولید مقالات کشورهای خاورمیانه و نمودار رشد تولید علم، کشور ایران پس از رژیم اشغالگر قدس دومین رتبه را درهر دو زمینه دارد.

وی افزود: براساس سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی، نقشه راه این ستاد در سه بخش یک، سه و پنج ساله با عنوان نقشه راه جامع ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی درحال بررسی است.

وی بیان کرد: نقشه راه این ستاد تهیه شده است اما باید دوباره بازبینی شود ودرنهایت به مرحله اجرا برسد.

*** فراهم کردن زیرساخت های لازم برای محققان سلول های بنیادی

دکتر واسعی اظهارکرد: هدف اصلی ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی این است که کشوردررقابت با سایر کشورهای پیشرفته حضور داشته باشد، بنابراین برای تحقق این امر باید زیر ساخت های لازم برای محققان فراهم شود.

وی درباره میزان حمایت از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گفت: ستاد توسعه علوم وفناوری سلول های بنیادی از سال ۸۷ تاکنون سعی داشته است تا بر اساس اهداف معین شده ضمن سیاستگذاری و اجرای امور راهبردی، طی فرایندی هدفمند و با ماموریت های مشخص از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان حمایت کند.

دکتر واسعی ادامه داد: کارگاه های دانشکده فناوری نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدرسه تابستانی رویان وشرکت سلول بافت زیست از جمله کارگاه های آموزشی مورد حمایت این ستاد هستند.

*** ۱۸ شرکت دانش بنیان مورد حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول بنیادی

وی با اشاره به این موضوع که به طورمتوسط ستاد بین۶۰ تا ۸۰ میلیارد ریال بودجه دراختیار دارد گفت: از سال ۸۸ تاکنون ۱۸ شرکت دانش بنیان مورد حمایت ستاد قرارگرفته وطرح های آنها بودجه دریافت کرده است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی یادآورشد: در حال حاضر تعداد مراکز رشد فعال مرتبط دو مرکز و تعداد اختراعات مرتبط خارج از کشور مورد حمایت ستاد دو ثبت اختراع و تعداد اختراعات مرتبط ثبت شده در داخل کشور در حوزه سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۵۸ بوده است.

دکتر واسعی درباره مراکز سلول درمانی فعال درزمینه پیوند سلول های بنیادی خونساز اظهارکرد: بیمارستان شریعتی، بیمارستان طالقانی، بیمارستان نمازی شیراز، بیمارستان منتصری مشهد (نیمه فعال)و بیمارستان امام خمینی (نیمه فعال) از جمله این مراکز هستند.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی درباره مراکز سلول درمانی درحال بهره برداری و ساخت پیوند سلول های بنیادی خونساز گفت: بیمارستان مفید، مرکز طبی اطفال، بیمارستان امیر شیراز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بیمارستان قاضی تبریز از جمله این مراکز هستند.

**** کمبود بودجه، اصلی ترین چالش حوزه سلول های بنیادی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی افزود: بودجه ستادی حوزه سلول های بنیادی در کشورهای امارات، عربستان سعودی و قطر بیشتراز ایران است واین نشانگر آن است که متاسفانه بودجه درنظر گرفته شده درحوزه سلول های بنیادی درایران مناسب استعداد درخشان دانشمندان جوان ایرانی نیست.

وی درباره طرح های کلان زیرساختی فناوری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی گفت: ایجاد موسسات طب بازساختی، تولید حیوانات آزمایشگاهی و Hla Registry بانک Hla ملی از جمله طرح های کلان زیر ساختی است.

دکتر واسعی بیان کرد: دستورالعمل ملی استفاده از سلول و فراورده های سلولی در کارآزمایی های بالینی و کاربردهای درمانی نیز تدوین شده و برای رسیدن به مرحله اجرایی نیاز به برنامه ریزی دارد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی دربخش دیگری ازگزارش شورای عالی این ستاد به تشریح عناوینی چون فناوری های مورد حمایت ستاد، تجهیزات و مواد مصرفی سفارشی مورد حمایت ستاد، جدول ارزشیابی فعالیت های دانشگاه ها و مراکز در حوزه سلول های بنیادی در سال ۹۱، نتایج ارزشیابی دانشگاه ها ومراکزدرحوزه سلول های بنیادی در سال ۹۱، فراخوان سال جاری وفراخوان دانشجویی سال جاری پرداخت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها