Skip to content

فناوری های نوین: ایران نهمین کشور صاحب توانمندی فضایی در جهان است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تدوین قانون جامع فعالیت های فضایی در کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور صاحب توانمندی فضایی در جهان است.
دکتر الهام امین زاده در آیین افتتاحیه هفته جهانی فضا که در پژوهشگاه فضایی برگزار شد، اظهارداشت: با تدوین قانون جامع فعالیت های فضایی در عرصه بین المللی هم حرف برای گفتن خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر قانون فعالیت های فضایی جامع و مانعی در کشور هرچه زودتر تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مسیر ثابت رو به بالایی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم داشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: اگر حاکمیت قانون را در هر عرصه ای از جمله فضا داشته باشیم ، می توانیم به تحقق آزادی ، عدالت و برابری در عرصه بین المللی کمک کنیم.

دکتر امین زاده همچنین گفت: تنظیم قانون ما را موظف به کارگیری در مسیررو به اعتلا کرده و در این صورت به عنوان عمل یک جانبه بین المللی اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: قدرت درک مفاهیم حقوق فضایی را داریم و در عرصه عرف بین الملل می توانیم فعالانه در مجامع بین المللی حضور پیدا کنیم.

استاد دانشگاه تهران با بیان این که در تنظیم سندهای بین المللی در حوزه فضا باید منافع همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شود، افزود: مشارکت حقوقدانان کشور در شکل گیری عرف حقوق بین الملل در حوزه فضا کمک می کند تا دیگران عرف از پیش تعیین شده ای را برای ما تنظیم نکنند که مجبور به اجرای آنها باشیم .

دکتر امین زاده افزود: در نقشه جامع علمی کشور، هوا و فضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از اهداف حوزه علم و فناوری کشور به شمار می رود.

وی با تاکید بر وضع قوانین ملی در حوزه فضا اظهار داشت: ایران در منطقه خاورمیانه طلایه دار پیشرفت های فضایی است و برای حفظ پایگاه و جایگاه نخست خود در منطقه باید ساز و کار و نهادی مستقل و کارآمد فضایی پیش بینی شود تا بتواند این جایگاه را حفظ کند.

دکتر امین زاده همچنین بر ضرورت توجه به اصول حقوقی و مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بخش فضا در کنار پیشرفت های فنی و فناوری فضایی تاکید کرد و افزود: امروز در کنار ظرفیت های صنعتی و تجاری که در عرصه فضا مطرح است باید هرچه زودتر به قانونمندی در عرصه فضا دست یابیم تا استفاده مطلوب برای همه نوع بشر فراهم باشد.

وی، حفظ جایگاه پیشتاز جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضایی در خاورمیانه را نیازمند ساز و کار و نهادی مستقل و کارآمد دانست که به طور مستمر، ساماندهی فعالیت های فضایی را در عرصه ملی و در جهت هدف گذاری های کلان بین المللی دنبال کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: قانونگذاری جدی تر و تخصصی تر در حوزه فضا در عرصه داخلی ضروری است، حقوق فضا به قانونگذار و مجری برای تصمیم گیری صحیح در حوزه فضا کمک می کند.

دکتر امین زاده یادآورشد: ۱۵ کشور جهان در حوزه قانونگذاری داخلی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه فضا گام هایی را برداشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری ضرورت تعریف نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران با جهان اسلام و کشورهای آسیایی در حوزه فضا ، تاکید کرد: این توانمندی وجود دارد که اموزش حقوق فضا در عرصه منطقه ای توسط حقوقدانان ایرانی انجام شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: برای تعامل و تبادل تجارب با کشورهای دیگر در حوزه فضایی، لازم است هنجارهای ایران در حوزه فضا مشخص شود.

دکتر امین زاده به تشریح دیدگاه های خود درباره جایگاه فضا در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پیشنهاد می شود در قانون برنامه ششم توسعه ، بخشی مجزا و شفاف و تبیین کننده برای حوزه فضا پیش بینی شود به طوری که مشخص باشد طی برنامه ششم قرار است در حوزه فضا به کدام نقطه برسیم و دولت باید چه کمک هایی اعمال کند؛ یعنی مسیر در حوزه فضایی طی برنامه ششم توسعه باید بسیار شفاف و حمایتی باشد.

وی یادآور شد: تا ابد نمی توانیم همه فعالیت های علمی کشور را متکی بر بخش دولتی کنیم، بنابراین، این اطلاع رسانی باید صورت گیرد اگر بخش خصوصی به حوزه فضا ورود کند برای آنها چه عوایدی دارد .

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: باید بستر حضور بخش خصوصی در حوزه فضا را آماده کنیم و از ظرفیت های علمی و تجاری بهره مند شویم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها