Skip to content

فناوری های نوین: برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فناوری نانو تدوین می شود.

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از تدوین برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه کشور در فناوری نانو خبر داد : این برنامه از سال آینده و با محوریت توسعه بازار محصولات نانویی آغاز می شود.

دکتررضا اسدی فر در مراسم آغاز به کار دومین همایش کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و نیرو در پژوهشگاه نیرو اظهار داشت: قرار است تا در برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فناوری نانو علاوه بر ارتقای صنایع با استفاده از فناوری نانو، نسل جایگزین شونده مواد و ابزارهای جدید در صنعت تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فناوری نانو، تحقیقات دانشگاهی به صورت هدفمند انجام می گیرد و نتایج این تحقیقات به صورت مستقیم و یا به واسطه شرکت های دانش بنیان در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت.

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه اکنون ۱۴۱ شرکت دانش بنیان با ۱۵۱ محصول در حوزه فناوری نانو در کشور فعالیت می کند گفت: هدفگیری برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فناوری نانو دستیابی به سهم یک درصدی بازار جهانی محصولات فناوری نانو است که این امر نیازمند حضور صنایع بزرگ کشور در این زمینه است.

دکتر اسدی فر با بیان اینکه اکنون تنها هشت صنعت در زمینه فناوری نانو فعال شده اند گفت: در میان این صنایع وزارت نیرو بیشترین استقبال و وزارت نفت کمترین استقبال را از ورود فناوری نانو به صنایع خود داشته اند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی در برنامه اول توسعه فناوری نانو مربوط به توسعه علمی در این زمینه بود خاطرنشان کرد: اکنون ایران رتبه هفتم توسعه علمی را داشته است و به طور میانگین چهارو نیم درصد تولیدات علمی در زمینه فناوری نانو در جهان را به خود اختصاص داده است.

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو تعداد فعالان علمی و دانشگاهی در زمینه فناوری نانو را حدود ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی همچنین با بیان اینکه جمعیت کشور رو به پیری است گفت: در حال حاضر در بالاترین سطح کارایی نیروی انسانی در کشور هستیم، از این رو به عنوان برنامه ریزان دولتی باید از این فرصت طلایی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

دکتراسدی فر وضعیت کشور از نظر ثبت پتنت را بد ارزیابی کرد و گفت: علت پیشرفت کم در زمینه ثبت پتنت عدم تمرکز در تحقیقات دانشگاهی و هزینه بالای ثبت پتنت است.

وی افزود: از طرفی ثبت پتنت مربوط به فعالیت های صنایع است و از آنجا که صنایع کشور هنوز درگیر فناوری نشده اند میزان ثبت پتنت رشد چشمگیری نداشته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها