Skip to content

فناوری های نوین: حوزه زیست فناوری به دنبال برندسازی است.

رییس کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات ستاد توسعه زیست فناوری با بیان این که اصل مهم در کار تولیدات تحقیقی توجه به مبحث تجاری سازی است گفت: از این رو نادیده گرفتن این اصل موجب شکست می شود.

جهانگیر وثوقی رییس کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات در ستاد توسعه زیست فناوری در رابطه با مسئله تجاری سازی در این حوزه اظهار کرد: گره اصلی تجاری سازی در حوزه زیست فناوری خود مسئله ˈتجاری سازیˈ است. شرکت های زیادی قصد تولید دارند، اما به طور دقیق نمی دانند باید چه اقدامی در این راستا صورت دهند.

وی افزود: اگر حوزه زیست فناوری را به چند مرحله تقسیم کنیم بعد از طی این مراحل به فراورده هایی دست می یابیم که می توانند به عنوان ماده مکمل مورد استفاده قرار گیرند. این محصولات به شرطی موجبات موفقیت شرکت های تولیدی را فراهم می آورد که تجاری سازی شوند، یعنی بازار فروش داخل و خارج را به خود اختصاص دهند و قابل رقابت با محصولات خارجی مشابه باشند.

رییس کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات در ستاد توسعه زیست فناوری درباره فعالیت های این کارگروه گفت: در حوزه کاری ما، ساخت تجهیزات با بهره گیری از تولید فرآورده های ملی انجام می شود، به عنوان مثال یک هواساز که برای ساخت توربین ها استفاده می شود در کلیه کارخانه های غنی سازی مورد استفاده قرار می گیرد، این تولیدات به شرطی موفق خواهند بود که سه مولفه قابلیت رقابت با محصولات خارجی، قابلیت فروش و از همه مهم تراستاندارد باشند و رعایت این سه مولفه در حقیقت جزو مراحل اولیه تولید است که باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تلاش های محدود برای تجاری سازی در حوزه زیست فناوری گفت: سازندگان دستگاه ها و تجهیزات حوزه زیست فناور اظهار می کنند در این زمینه صادرات انجام می دهند، اما آمار دقیقی در این باره موجود نیست.

به گفته وثوقی محصولات نوآوری شده در حوزه ما به قدری هست که بشود روی آن برای تجاری سازی سرمایه گذاری کرد، اما هنوز عوامل موثر برای تحقق آن با هم هماهنگ نشده اند.

وی همچنین ابراز کرد: تلاش ما در حوزه زیست فناوری آن است که به نقطه برندسازی تولید محصولات برسیم، به این ترتیب که شرکت های کوچک را منسجم کنیم تا در زیرمجموعه یک برند قرار گیرند و از این طریق امکانات بهتر در اختیارشان قرار داده شود.

وثوقی با بررسی نقش دولت و شرکت های خصوصی در زمینه تجاری سازی گفت: برای پیشبرد روند تجاری سازی، شرکت های خصوصی نقش موثرتری دارند، دولت باید فقط هماهنگ کننده باشد، البته این خواسته ما در بحث تجاری سازی فناوری مطرح می شود؛ چرا که جزو مسایل ریسک پذیر است.

وی عدم کیفیت محصولات تولید داخل را دلیل عمده اقبال شرکت های خصوصی اقتصادی به واردات دانست و افزود: ممکن است در برخی تولیدات داخل استاندارد ها رعایت نشود، اما رقابت پذیری یعنی همین، باید طوری محصولات ساخته شود که قابل رقابت باشند.

وثوقی دو بخش موثر در تجاری سازی را نیاز سنجی از جامعه هدف و بررسی نحوه صادرات تجهیزات عنوان کرد و گفت: برای تحقق تجاری سازی در کشور باید روی محصولات خرد کار شود، چرا که محصولات خرد نیاز به سرمایه گذاری بالا ندارد، به عنوان مثال راه اندازی کارخانه ای ویژه برای ساخت ˈدی یو اکتورˈ با راه اندازی کارخانه ای که بتوان با استفاده از ˈدی یو اکتورˈ آنزیم تولید کند متفاوت است.

وی تصریح کرد: اگر ما آنزیمی که با شرکت های خارج از کشور قابل رقابت باشد تولید کنیم می توانیم بازار منطقه را به دست بگیریم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها