Skip to content

فن آوری اطلاعات: انتشار مجله الکترونیک توسط وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از چاپ مجله الکترونیکی (e-journal) وزارت بهداشت برای چاپ مقالات منتخب کشور خبر داد و گفت: مقالات برای چاپ در این مجله باید به زبان انگلیسی ترجمه شده و از کیفیت مناسبی برخوردار باشند.

دکتر محمد واسعی گفت: در حال حاضر ۱۲۰ مجله در حوزه علوم پزشکی در سطح علمی و پژوهشی در کشور چاپ می شوند که تعداد اندکی از آنها در نمایه های بین المللی قابل مشاهده هستند و زحمات محققین ایرانی که به صورت مقاله به چاپ می رسد از سوی کشورهای دیگر قابل مشاهده نیست و اطلاعی از روند فعالیت علمی ایرانی ها ندارند.

وی اضافه کرد: البته برخی از نمایه های بین المللی چکیده انگلیسی مجلات ایرانی را چاپ می کنند که این از نظر ما کافی نیست و باید از نظر کیفی، چارچوب و فرمت کلی مجلات ارتقاء بیابند و به حدی برسند که قابلیت آن را داشته باشند که وارد نمایه های بین المللی شوند و بتوانند به صورت متن کامل مقالات خود را چاپ کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یاد آور شد: یکی از مشکلات فعلی در بخش مجلات علوم پزشکی این است که بسیاری از مقالات و مجلات کشور در حوزه علوم پزشکی به زبان فارسی هستند و برای حل این معضل دو راهکار در پیش گرفته ایم. البته کشور نیاز دارد که بسیاری از این مجلات فارسی زبان باقی بمانند اما در عین حال باید برای ارتقاء و ارتباط این مجلات با شبکه های نمایه سازی بین المللی نیز برنامه ریزی کنیم.

دکتر واسعی با اشاره به ارائه کمک وزارت بهداشت به ارتقاء مجلات گفت: بر اساس یک برنامه ریزی مشخص و معین با (سردبیران) ویراستاران مجلات علمی و پژوهشی علوم پزشکی کشور یک گردهمایی خواهیم داشت و انتظارات خود را با آنها در میان می گذاریم تا با تمهیداتی که به خرج می دهند و کمک های وزارتخانه بتوانند قابلیت ورود به نمایه هایی معتبر بین المللی مانند PubMed را پیدا کنند.

معاون تحقیقات و فناوری به سایر کمک های این معاونت برای ارتقاء سطح مجلات علوم پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از مجلات علوم پزشکی کشور هنوز با شرایطی که بتوانند وارد نمایه PubMed شوند، فاصله دارند. از این رو وزارت بهداشت تصمیم دارد یک مجله الکترونیکی تحت نظارت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایجاد کند و مقالات انتخاب شده این مجلات را که از سوی خودشان برای ما ارسال می شود را جمع آوری کرده و پس از داوری در این مجله الکترونیکی به چاپ برساند.

وی گفت: این مقالات باید به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند و از کیفیت مناسبی برخوردار باشند و در واقع این مجله الکترونیکی گلچنینی از مقالات مطلوب کیفی است که به این طریق وارد PubMed خواهد شد.

دکتر واسعی تأکید کرد: این موضوع با کمک معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سردبیران مجلات علمی -پژوهشی علوم پزشکی کشور به سرانجام خواهد رسید و در ضمن ارتباط محققان کشور را با نمایه های بین المللی حفظ خواهد کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها