Skip to content

فن بازار: ایجاد فن بازار دانشگاهی در دانشگاه تهران

مدیر شبکه فن بازار ملی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی فن بازارهای دانشگاهی به منظور جمع آوری دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: پس از راه اندازی این فن بازار در دانشگاه امیرکبیر اقدام به راه اندازی این فن بازار در دانشگاه تهران خواهد شد.
مهندس احمدرضا اعلایی در حاشیه مراسم امضای فاز اول بهره برداری از فن بازارهای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات راه اندازی فن بازارهای دانشگاهی، افزود: کارکرد این فن بازار همانند فن بازارهای منطقه‌ای و تخصصی جمع آوری اطلاعات در حوزه تخصصی دانشگاه‌ها است.
مدیر شبکه فن بازار ملی جمهوری اسلامی ایران، جمع  آوری دستاوردهای دانشگاه‌ها در قالب دستاوردهای علمی اساتید و دستاوردهای برتر دانشجویان را از کارکردهای این فن بازار نام برد و اظهار داشت: ایجاد فن بازار دانشگاهی ابزاری خواهد بود تا دستاوردهای اساتید و دانشجویان که  قابلیت ورود به بازار و تجاری سازی دارند را به جامعه معرفی و اطلاع رسانی کنیم.
مهندس اعلایی با تاکید بر اینکه اولین فن بازار دانشگاهی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: فن بازار دانشگاه امیرکبیر طی امضای قراردادی در آذرماه سال گذشته راه اندازی شد و در حال حاضر تعاملاتی با این دانشگاه داریم.
وی از راه اندازی این فن بازار در سایر دانشگاه‌ها خبر داد و یادآور شد: در در فاز بعدی امضای قرارداری با دانشگاه تهران برای راه اندازی فن بازار دانشگاهی را در دستور کار داریم.
مهندس اعلایی با تاکید بر اینکه در فن بازارهای دانشگاهی شامل دانش فنی و تولید نمونه و یا پایلوت و آزمایشگاهی ثبت خواهد شد، اضافه کرد: دستاوردهای محققان دانشگاهی در قالب محصولات دانش بنیان در فن بازار به ثبت می‌رسد و در نهایت خدماتی را برای مخاطبان عرضه خواهد داشت.
مدیر شبکه فن بازار ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سامانه فن بازارهای منطقه‌ای، دانشگاهی و تخصصی دارای یک بانک اطلاعاتی خواهند بود، توضیح داد: با استفاده از سامانه فن بازارهای مختلف اطلاعات هر نهاد جمع آوری و در داخل سامانه شبکه فن بازار ملی متمرکز می‎شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها