Skip to content

فن بازار: تعداد فن بازارهای کشور افزایش می یابد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در حال حاضر هفت فن بازار در کشور به طور رسمی مشغول فعالیت هستند ولی این تعداد به طور حتم افزایش می یابد.

دکتر سورنا ستاری در چهل و پنجمین جلسه راهبردی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش کوتاهی از روند برگزاری همایش فن بازارها ارائه کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حاشیه این نشست، قراردادهای مفیدی برای توسعه فن بازارها و تقویت این نهادها منعقد شد.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: همه دستگاه ها از جمله شبکه بانکی آماده کمک به فن بازرها هستند.

رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: معاونت علمی و فناوری طبق سیاست های مصوب نقشه جامع علمی کشور از فن بازارها حمایت می کند و بنابراین مدیریت و هماهنگی این موضوع بر عهده این معاونت است.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری به هیچ حوزه ای در زمینه پژوهش نگاه بخشی ندارد، ما از همکاری همه نهادها در این زمینه استقبال می کنیم.

معاون علمی و فناوری ریس جمهوری افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان و فرابورس در کنار فن بازارها تکمیل کننده چرخه ایده تا ثروت برای تحقیق اقتصاد دانش بنیان هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها