Skip to content

قطبهای علمی: قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در مشهد فعال شد.

قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعاتˈ در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی طی مراسمی در مشهد به بهره برداری رسید.

مسوول این قطب علمی گفت: هدف اصلی این واحد پرداختن به مرز مشترک و ترکیب هم افزای علوم رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات، توسعه این علوم و ارتقا صنعت کشور است.

پروفسور محمدرضا اکبرزادˈ ایجاد مرجعیت علمی در زمینه رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در سطح ملی، نظریه پردازی و تولید علم در سطح جهان، توجه ویژه به بهینه سازی فرایندهای صنعتی در جهت ارتقا بهره وری با تاکید بر نیازهای صنایع و ایجاد زیرساختهای لازم برای کارآفرینی دانش محور را از اصلی ترین محورهای فعالیت این قطب علمی برشمرد.

وی در ادامه گفت: افزایش قطبهای علمی یکی از اصلی ترین معیارها در رتبه بندی دانشگاهها است.

مسوول قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشگاه فردوسی افزود: هم اینک در این دانشگاه هفت قطب علمی دایر است.

پروفسور اکبرزاده اظهارداشت: تاسیس قطب علمی نیازمند قابلیتها و تواناییهای علمی خاص است لذا این مراکز در سطح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه قطبهای علمی در زمینه های گوناگون نظیر ارتباط با صنعت، آموزش و تدوین آیین نامه ها می توانند فعالیت کنند گفت: دانشگاه فردوسی این قابلیت را دارد تا از طریق قطبهای علمی در راستای تامین نیازهای جامعه و صنعت گام بردارد

هم اینک ۲۲ هزار دانشجوی مقاطع مختلف در سطح ۱۴ دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد مشغول تحصیل هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها