Skip to content

کنگره ها و همایش ها: برگزاری اولین همایش بین المللی زیست مواد ایران

نخستین همایش بین المللی زیست مواد ایران در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آبان ماه سال جاری در محل دانشگاه تهران و با همکاری دانشکده های داروسازی٬ فنی٬ دندانپزشکی٬ علوم٬ پزشکی٬ دامپزشکی٬ مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
به منظور اطلاعات بیشتر در زمینه این همایش میتوانید به وب سایت همایش و مرکز پژوهشی زیست مواد ایران به آدرس http://biomaterials.ut.ac.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن و نمابر ۶۶۴۹۱۲۶۷ تماس حاصل فرمایید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها