Skip to content

مالکیت معنوی: در صورت تصویب هیات دولت وزارت علوم مرجع ثبت اختراع می‌شود

معاون فناوری وزارت علوم از تصویب آئین نامه ثبت اختراعات توسط وزارت علوم خبرداد و گفت: بر اساس این آئین نامه سازمان ثبت باید مدارک اختراعات را برای تأیید به وزارت علوم ارائه دهد تا در صورت تأیید این وزارتخانه گواهی ثبت صادر شود.

دکتر علیرضا جهانگیریان با اعلام این خبر افزود: ارزیابی و تأیید اخترعات و نوآوریها جهت ثبت در مراجع ذیربط در شرح وظایف وزارت علوم بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده و مقرر شده است وزارت علوم آئین نامه‌ای را در این زمینه به تصویب برساند.

وی اظهار داشت: هفته گذشته این آئین نامه به تصویب شورای معاونین وزارتخانه رسید و در هفته آینده به هیأت وزیران ارائه می شود. بر اساس این آئین نامه همانطور که در قانون ذکر شده لزوما باید ارزیابی اختراعات و نوآوریها در وزارت علوم انجام شود.

معاون فناوری وزارت علوم گفت: ساز و کار لازم پیش بینی شده و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی که سالها تجربیات بسیاری در این زمینه داشته به عنوان مرجع هماهنگ کننده اختراعات در نظر گرفته شده است و کمیته‌هایی نیز برای این منظور ایجاد شده اند تا اختراعات با دقت و شاخصهای لازم به تأیید برسند.

دکتر جهانگیریان اظهار داشت: در صورت تصویب این آئین نامه توسط هیأت وزیران، افرادی که اختراعی دارند باید به سازمان ثبت و اسناد مراجعه و فرمهای مربوط را پر کنند. سازمان ثبت نیز ملزم می شود که مدارک این افراد را برای تأیید به وزارت علوم ارسال کند و پس از تأیید توسط وزارت علوم به ارائه گواهی ثبت اختراع اقدام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد اختراعات توسط اداره ثبت، ثبت می شوند و تنها ۲ درصد توسط وزارت علوم مورد ارزیابی قرار می گیرند. از این پس با تصویب این آئین نامه روال هماهنگی در ثبت اختراعات به وجود می آید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها