Skip to content

مجلات پزوهشی: نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور برگزار شد.

نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون عزیزی دبیر این گردهمایی با اشاره به مسائل مبتلا به نشریات علوم پزشکی گفت: مجلات علمی پزشکی سه نقش عمده دارند که یکی از آنها ارائه پژوهش های حوزه سلامت در بخشهای علوم پایه و کاربردی است. نقش دیگر آنها شکل گیری و فعالیت انجمنهای علمی است و نقش دیگری که برای مجلات می توان قائل شد، تبادل نظر با محققان و جامعه است.

وی یادآور شد: آنچه به عنوان وظایف سردبیر از آن سخن گفته می شود در مجلات ایرانی با آنچه که به عنوان وظایف سردبیر در خارج از کشور مطرح است، متفاوت است چرا که عملاً بسیاری از وظایفی که نوشته شده سردبیر فرصت انجام آن را ندارد اما در خارج سردبیر ممکن است کسی باشد که بازنشسته بوده و فرصت انجام این کارها را داشته باشد.

دکتر عزیزی با اشاره به مشکلاتی که مجلات در یافتن ویراستاران و داوران متخصص در رشته های مورد نظر دارند، گفت: داوری مقاله بسیار سخت است. ما در کشور متخصصان خوبی داریم اما همه آنها نمی توانند و یا نمی خواهند وارد نقد مقالات شوند.

وی اضافه کرد: روش های متفاوت و متعددی برای داوری وجود دارد که برای مجلات انگلیسی زبان قابل انجام است اما داوران تمایل چندانی برای داوری مقالات ایرانی ندارند که در این موضوع دلایل متعددی از جمله ضریب تاثیر پایین مجلات، ناشناخته بودن مجلات ایران و وارد نشدن به نمایه های بین المللی و حتی دلایل سیاسی دخیل است.

رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به اهمیت کار داوران مجلات و نظرسنجی هایی که در این زمینه ها صورت گرفته است، گفت: نظریات داوران اهمیت دارد. برخی داوران به داوران یک خطی مشهور هستند و این باعث می شود که دیگر سردبیر به آنها مقاله ندهد. داوران باید نقد داوری را به طور کامل ارائه دهند و صرفاً تخصصی برخورد نکنند و تکنیک را هم در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: برخی از نویسندگان با مقوله داوری آشنا نیستند و این موضوع باید در جمع سردبیران برای دستیابی به یک روش مناسب ارزیابی مطرح شود. در نظرسنجی از نویسندگان سئوال شده بود که چرا یک فرد یک مجله را برای چاپ مقاله خود انتخاب می کند و بیشتر پاسخها به ضریب تاثیر و داوران آن مجله مربوط می شد.

دکتر عزیزی با بیان اینکه وظایف سردبیری مجلات از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: تحقیقات علوم پزشکی در راس تحقیقات وجود دارد و این وظیفه سردبیران این مجلات را سنگین تر می کند. در عین حال حضور اساتید و اعضای هیئت علمی در محیط جامعه، اهمیت تحقیقات پزشکی و مجلات را به ما گوشزد می کند.

گفتنی است موسسه فرزان – بخش امور مجلات نیز در این گردهمایی حضور داشت و در حاشیه آن به معرفی دستاوردهای پزوهشی و خدمات خود به مجلات پرداخت.  

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها