Skip to content

مجلات پژوهشی: انعقاد قرارداد بین ISI و ISC – افزایش حجم تولیدات علمی ایران

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از انعقاد نهایی میان پایگاه استنادی علوم جهان (ISI) با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد و گفت: با عقد این قرارداد ایران از نظر حجم تولیدات علمی در منطقه رتبه اول را به دست می آورد.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: موسسه اطلاعات علمی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عنوان طراح و مجری موسسه ISC در ایران جهت عقد قرار داد نهایی میان دو نظام اطلاعات علمی ISC و ISIدعوت به عمل آورده است.

وی افزود: این قرارداد در ماه دسامبر ۲۰۰۸ در لندن امضاء خواهد شد و در نشستی مسائل فی مابین ISI و ISC به دقت بررسی و بر اساس فرمول معین و چارچوب مشخص قرارداد به امضای طرفین می رسد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: در سایه این قرار داد و با استفاده از پایگاه ISC تولید علم ایران به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی از مرزهای جغرافیایی ایران عبور و در سطح بین المللی در دسترس تمام کشورهای استفاده کننده از پایگاه ISI قرار خواهد گرفت.

مهراد تأکید کرد: متن قرار داد به گونه ای طراحی شده است که در گامهای بعدی اطلاعات علمی سایر کشورهای اسلامی در پایگاه ISI قابل رویت خواهد بود.

مجری طرح ISC ( پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی ) در ایران ارزش پایگاه ISC را در مقایسه با ISI تمام متن بودن آن دانست و گفت: در پایگاه ISC علاوه بر مطالعات استنادی و سنجشی عملکرد پژوهشی ایران و سایر کشورهای اسلامی، امکان تعیین مقاله های پراستناد و مقالات داغ در رشته های مختلف نیز برای استفاده کنندگان میسر است و کاربران می توانند این نوع مقالات که از نظر علمی ارزش بسیار فراوانی دارند و برترین مقالات دانشمندان و محققان محسوب می شدند را به طور تمام متن در دسترس داشته باشند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: به بیان دیگر این بخش از پایگاه ISC به منزله شبکه عظیم اطلاعات علمی ایران و سایر کشورهای اسلامی عمل می کند و نیازهای اطلاعاتی دانشمندان و محققان را تأمین می کند.

مهراد افزود: به باور من ایران در حال حاضر به سند چشم انداز ۱۴۰۴ از بعد علمی دسترسی پیدا کرده است و با عقد قرارداد بین ISI و ISC از نظر حجم تولید علم در منطقه رتبه اول را به دست می آورد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها