Skip to content

مجلات پژوهشی: کارگاه چگونگی داوری مقالات علمی برگزار شد

پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی “ابن سینا” کارگاه یک روزه “چگونه یک مقاله را داوری کنیم” را همزمان با برگزاری کنگره اندومتریوز برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه همزمان با چهاردهمین کنگره تازه های باروری و ناباروری توسط مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل برگزار شد.

این کارگاه از امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی برخوردار بود.

دکتر شاهین آخوندزاده – مدرس بین المللی کارگاه های مقاله نویسی علمی در ایران و کشورهای منطقه- این کارگاه را با هدف آموزش جنبه های تکنیکی و اخلاقی داوری مقالات برای متخصصین رشته های زنان، جراحی عمومی، جنین شناسی و مامایی برگزار کرد.

کارگاه چگونگی داوری مقالات در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها