Skip to content

مجلات پژوهشی: آغاز داوری مقالات برای چاپ در اولین نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اشاره به ایجاد نخستین نشریه الکترونیکی ثانویه در کشور از داوری مقالات برای چاپ در این نشریه خبر داد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت، یک نشریه ثانویه محسوب می شود که مقالات برتر کشور در آن نشریه به صورت الکترونیکی منتشر می شوند و گروه پزشکی می توانند از آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: جلسه ای در هفته آینده با حضور بیش از یکصد نفر از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی که در هیئت های تحریریه مجلات علمی – پژوهشی حضور دارند، برگزار می شود و مقالات دریافت شده مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرد.

دکتر اکبری ساری یادآور شد: در حال حاضر ۴۰۰ مقاله برای چاپ در نخستین نشریه الکترونیک وزارت بهداشت دریافت شده است که پس از داوری از سوی این اساتید در نشریه به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تاکید کرد: پیش از این از تمامی نشریات علوم پزشکی کشور خواسته شد که در مرحله اول این طرح حداقل پنج مقاله برتر خود را که در مدت دو سال گذشته به چاپ رسیده و از نظر روش شناسی و کیفی در سطح قابل قبولی بوده و یافته های آنها تا حد بالایی قابل اعتماد است انتخاب کرده و به کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ارسال کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها