Skip to content

مجلات پژوهشی: انتشار نخستین شماره مجله انگلیسی تحقیقات تغذیه و علوم غذایی انستیتو تغذیه

نخستین شماره مجله انگلیسی Nutrition and Food Sciences Researchانستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور منتشر شد.
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور پس از اخذ مجوز انتشار این مجله انگلیسی زبان از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انتشار اولین شماره این مجله علمی اقدام کرد.

نخستین شماره این نشریه بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجله به آدرس www.nfsr.sbmu.ac.ir قرار گرفته است.

علاقمندان می توانند ضمن مراجعه به این وب سایت به مقالات درج شده در آن دسترسی یابند و برای ارسال مقالات پژوهشی اصیل، سیستماتیک، متا آنالیز، ارسال نامه به سردبیر و گزارش موارد در زمینه های تغذیه و صنایع غذایی از این طریق استفاده کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها