Skip to content

مجلات پژوهشی: تصمیم وزارت بهداشت برای نمایه کردن مجلات کشور در نمایه های بین المللی

وزیر بهداشت با اشاره به رشد ۳۵ درصدی مقالات علوم پزشکی در نمایه های معتبر بین المللی گفت: ترکیه که �?ر ن�??ایه های بین المللی تعداد مقالات بیشتری از ایران دارد طی ۱۰سال گذشته رشد ۵ تا ۶ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در بازدید از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و در جمع مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی این دانشگاه افزود: عوامل اجتماعی ۵۰ درصد در رشد سلامت مردم جامعه تأثیر دارند و این مسئله اهمیت مسائل آموزشی مرتبط با عوامل اجتماعی و سلامت را تأکید می بخشد که در واقع بخشی از محصولات علمی دانشگاه علوم بهزیستی را تشکیل می دهند اما متاسفانه مطالعاتی که در این دانشگاه صورت گرفته است نوعاً مطالعات توصیفی است و کمتر به محصول یا سیاستگذاری مداخله ای در امور اجتماعی منجر شده است.

دکتر لنکرانی افزود: ظرفیت پژوهشهای مداخله ای در امور اجتماعی در آموزشهای دانشگاه علوم بهزیستی کاملاً وجود دارد که باید به طور جدی مورد بازبینی و توجه قرار گیرد.

وی گفت: نگاه وزارت بهداشت به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بسیار جدی است. در حالیکه دانشگاه علوم بهزیستی همزمان با بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو در سال ۷۱ مورد تصویب قرار گرفته اما توسعه آن دانشگاهها نسبت به علوم بهزیستی جدی تر و قابل توجه تر بوده است.

دانشگاه علوم بهزیستی در مقایسه با گذشت ۱۵ سال از رشد هنوز کوچک مانده
وزیر بهداشت افزود: در مقایسه با گذشت ۱۵ سال از رشد این دانشگاه، دانشگاه علوم بهزیستی هنوز کوچک مانده و از نظر شاخصهای آموزش عالی رشد چشمگیری نداشته است اما علاوه بر آن تنوع رشته های این دانشگاه و همکاری با سازمان بهزیستی کشور از نقاط قوت این دانشگاه است.

وی گفت: دانشکده توانبخشی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز وجود دارد اما دانشگاه علوم بهزیستی این فرصت را دارد که با مجموعه نهادها و گروههای آموزشی و تحقیقاتی موجود و ارتباط موثر با علوم پایه، بخش توانبخشی دانشگاه را تقویت کند. همچنین با ارائه خدمات به عنوان یک نقطه قوت فعالیت کند.

تلاش برای ایجاد یک مرکز رشد علوم اجتماعی مرتبط با سلامت در دانشگاه علوم بهزیستی
وزیر بهداشت افزود: مرکز رشد یک پله از مراکز تحقیقاتی بالاتر است و باید زمینه ایجاد آن در دانشگاه علوم بهزیستی فراهم شود. در واقع در مرکز رشد تحقیقات جهت دار می شوند و توقع نیز این است که پژوهش ها سریع تر به نتیجه برسد و وزارتخانه نیز از مراکز به اندازه فعالیت های شان حمایت می کند.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت از پروژه هایی که معطوف به حل مشکل باشد و به طور مشخص یک نیاز کشور را رفع کند چه به صورت یک مداخله اجتماعی یا تدوین یک آئین نامه یا ایجاد یک نوع مقررات و قانون اجتماعی، حمایت می کند. در واقع ما علم را نه تنها برای خود علم بلکه برای یک کشور سالم می خواهیم.

تصمیم وزارت بهداشت برای نمایه کردن سالانه دو ژورنال کشور را در سایتهای بین المللی
وزیر بهداشت از تصمیم وزارت بهداشت برای نمایه کردن سالانه دو ژورنال کشور را در سایتهای بین المللی خبر داد و گفت: این کار به هدفمند شدن پژوهش در کشور نیز کمک می کند.

وی با انتقاد از نبود آمار مناسب مقالات منتشر شده در مورد خدمات سلامت در کشور اظهار داشت: ایران با توجه به نظام شبکه بهداشت و درمان مناسبی که از آن برخوردار است و فعالیتهای بیشماری که در این حوزه به انجام رسیده است، باید مستندات بیشتری از فعالیتهای انجام شده منتشر می کرد اما در این راه باید توجه داشته باشیم که مستند سازی منفی هیچ کمکی به این تحقیقات نمی کند. در واقع این وظیفه دانشگاهیان است که فعالیتهای نهادهای خدماتی را مستندسازی کنند.

دکتر لنکرانی با اشاره به تصویب ریاست خانم دکتر شهربانو نخعی بر دانشگاه علوم بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی در شورا مورد تصویب قرار گرفته است و هدف از این کار نیز ارتقاء وضعیت علمی این دانشگاه بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها