Skip to content

مجلات پژوهشی: حمایت مالی از نشریات انجمن های علمی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت‌‌های این معاونت از انجمن‌های علمی خبر داد و گفت: به منظور ارتقای وضعیت نشریات علمی این انجمن‌ها، معاونت علمی علاوه بر حمایت‌های معمول، به نشریات حمایت مالی اعطا می‌ کند.

دکتر نسرین سلطانخواه در همایش ارزیابی توسعه علوم، پایش علوم را از وظایف مسئولان کشور به منظور توسعه علمی ذکر کرد و اظهارداشت: مسئولان کشور به موازات توسعه علمی باید ارزیابی و پایش‌های لازم را در زمینه وضعیت موجود توسعه علوم در کشور داشته باشند وضعیت علمی کشور را در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان رصد و موضوعات نوظهور در حوزه‌های مختلف را بررسی کنند تا بتوانند راه‌‌های تسلط بر کشورها را بیابند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: علاوه بر شاخص‌های ارایه شده در دنیا، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شاخص‌هایی را در این زمینه ارایه کرده و براساس آن ارزیابی علوم در کشور را آغاز کرده‌ایم.

دکتر سلطانخواه با تاکید بر عدالت محور بودن شاخص‌های توسعه علمی خاطرنشان کرد: توسعه منهای عدالت مفهومی ندارد و نتایجی که از توسعه علمی انتظار می‌رود به دست نخواهد آمد از این رو یکی از شاخص‌های مهم در توسعه علمی توسعه متوازن عمل در دنیا است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه علم باید در بستر جامعه شکل بگیرد، اضافه کرد: درست است که توسعه علمی در مراکز علمی و تحقیقاتی اتفاق می‌افتد ولی برای موثر کردن توسعه علمی باید دستاوردهای علمی نیز به کار گرفته شود که این امر در مراکز علمی و در جامعه محقق می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون نتوانسته‌ایم دستاوردهای علمی را در پیشبرد امور جامعه به کار گیریم، ادامه داد: برای کاربردی کردن دستاوردهای علمی لازم است تا ارتباط میان مراکز علمی و جامعه بیشتر شود امیدواریم با برگزاری همایش ارزیابی توسعه علوم گفتمان علمی به عنوان گفتمان عمومی در جامعه مطرح شود تا دستاوردهای علمی بتوانند در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شوند.

دکتر سلطانخواه با اشاره به توان و ظرفیت‌های انجمن‌های علمی و توسعه علوم مختلف در کشور یادآور شد: در حال حاضر ما در کشور حداقل ۲۱۰ انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، ۱۶۰ انجمن در حوزه سلامت و بهداشت و ۱۱ انجمن در حوزه ارزشی و معرفتی در کشور وجود دارد. این تعدد هرچند که قابل قیاس با کشورهای مسلمان نیست اما انتظار می‌رود که با ایجاد بسترهای مناسب از این ظرفیت بالقوه در جهت توسعه علمی کشور به کار گرفته شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های این همایش خاطرنشان کرد: در این همایش نتایج ارزیابی توسعه علوم ارایه می‌شود تا بهره‌برداران آن بتوانند از نتایج آن بهره‌مند شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها