Skip to content

مجلات پژوهشی: حمایت کمیته نمایه سازی بین المللی وزارت بهداشت برای نشریات علوم پزشکی

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از تشکیل کمیته نمایه سازی برای نشریات علوم پزشکی در نمایه های بین المللی خبر داد و گفت: این کمیته به منظور افزایش فرصت دیده شدن مقالات داخل کشور در نمایه های بین المللی ایجاد شد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته نمایه سازی در کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ایجاد شده است و به صورت رایگان نشریات داخل کشور را در نمایه نامه های بین المللی، نمایه سازی می کند.

وی اضافه کرد: کمیته نمایه سازی، برای این نمایه سازی، شرایطی را برای آنها در نظر گرفته است که در صورت کسب این شرایط نمایه سازی انجام می شود.

دکتر اکبری ساری اضافه کرد: نشریاتی که تقاضای نمایه سازی دارند، در کمیته بررسی می شوند و پس از رفع اشکالات احتمالی آنها، یک فصل وقت دارند که اشکالات خود را برطرف کنند و پس از آن درخواست از سوی کمیسیون نشریات به موسسه بین المللی مورد نظر ارائه می شود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: فرآیند نمایه سازی ، فرآیند طولانی است و کمیسیون به عنوان یکی از خدماتی که به نشریات ارائه می دهد، این فرآیند را برای نشریات به انجام می رساند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها