Skip to content

مجلات پژوهشی: ضرورت توجه به افزایش ضریب تاثیر مجلات ایرانی

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از برنامه این کمیسیون برای ارزیابی مداوم مقالات و کمک به بهبود وضعیت ضریب تاثیر مقالات ایرانی در نمایه نامه های بین المللی خبر داد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر با توجه به میزان بالای مقالاتی که از سوی محققان ایرانی در مجلات مختلف به چاپ می رسد، وضعیت ضریب تاثیر مجلات ایرانی در نمایه نامه های بین المللی از جمله ISI و ISC چندان مطلوب نیست و از همین رو کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به این مجلات کمک می کند.

وی اضافه کرد: ۱۸ نشریه علوم پزشکی ایرانی در ISI حضور دارند و برای بهبود وضعیت ضریب تاثیر این گروه از مجلات تلاش می شود که تحقیقات محققان ایرانی بهتر دیده شود و مقالاتی که از سوی این افراد به چاپ می رسد از کیفیت لازم برخوردار باشند تا ارجاعات بیشتری به آنها صورت گیرد.

اکبری ساری خاطرنشان کرد: ارجاعات بیشتر به دلیل کیفیت مناسب تر مقالات موجب افزایش ضریب تاثیر و در ادامه ارتقای وضعیت محقق و نشریه مربوطه در نمایه نامه های بین المللی می شود.

وی با اشاره به برنامه کمیسیون نشریات برای ارتقای این وضعیت گفت: کمیسیون نشریات برای ارتقای کیفیت مقالات در نشریات علوم پزشکی برنامه ای را تنظیم کرده است که به این منظور از هر نشریه ۵ مقاله به کمیسیون فرستاده شود تا پس از ارزیابیهای چندگانه، نقاط ضعف آن برطرف شود و علاوه بر انتخاب از میان آنها برای نشریه ثانویه وزارت بهداشت، کیفیت مقالات در این مجلات نیز بهبود یابد.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تاکید کرد: این ارزیابی‌ها کمک می کند مقالات بهتری از هر مجله علوم پزشکی به چاپ برسد و در عین حال این موضوع بر وضعیت مجله نیز تاثیر گذار خواهد بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها