Skip to content

مجلات پژوهشی: مقالات اولین شماره نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت تعیین شد.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از تعیین ۱۵۰ مقاله برگزیده برای باز انتشار در نخستین نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت، یک نشریه ثانویه محسوب می شود که مقالات برتر کشور در آن به صورت الکترونیکی منتشر می شوند و گروه پزشکی می توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت: تلاش می شود که شماره اول این نشریه تا شهریورماه سال جاری منتشر شود.

دکتر اکبری ساری خاطرنشان کرد: پس از داوری ۴۲۰ مقاله برگزیده کشوری با حضور بیش از یکصد نفر از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ۱۵۰ مقاله برای باز انتشار در این نشریه الکترونیکی انتخاب شدند. مقالات برگزیده به شکل ساختار یافته و به همراه نقد موجز از سوی هیئت داوری در این نشریه الکترونیکی منتشر می شود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تاکید کرد: پیش از این از تمامی نشریات علوم پزشکی کشور خواسته شده بود که حداقل پنج مقاله برتر خود را که در مدت دو سال گذشته به چاپ رسیده و از نظر روش شناسی و کیفی در سطح قابل قبولی بوده و یافته های آنها تا حد بالایی قابل اعتماد است انتخاب کرده و به کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ارسال کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها