Skip to content

مجله های پژوهشی: نشریات علوم پزشکی کشور رتبه بندی می شوند

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از رتبه بندی و ارزیابی مجدد نشریات علوم پزشکی دارای رتبه های علمی – پژوهشی خبر داد و گفت: میزان امتیازات مقالات که در آن نشریات برای ارتقاء اعضای هیئت علمی اختصاص می یابد بر اساس نوع رتبه نشریات متغیر خواهد بود.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این کار با همکاری معاونت آموزشی در حال انجام است و در حال تدوین شاخصهایی هستیم که بر اساس آن رتبه بندی اول تا سوم را به انجام برسانیم. این شاخصها به صورت آینده نگر بوده و پس از تدوین شاخصها به نشریات فرصت داده می شود تا نسبت به بهبود وضعیت خود اقدام کنند. پس از آن نشریات به سه گروه یک تا سه تقسیم بندی می شوند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور یادآور شد: این کار به ارتقاء نشریات و ایجاد رقابت میان نشریات علوم پزشکی کشور منجر خواهد شد.

وی در خصوص وظایف کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: این کمیسیون از اعضای هیئت علمی دانشگاههای مختلفت علوم پزشکی تشکیل شده است که ریاست آن نیز بر عهده وزیر بهداشت است. این کمیسیون در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار داد و برخی از مسئولیت های حقوقی از جمله نمایندگان دو معاونت آموزشی و تحقیقات، نماینده هیئت ممیزه مرکزی، نماینده مرکز اطلاع رسانی در این کمیسیون حضور دارند.

دکتر اکبری ساری افزود: همچنین ۸ عضو هیئت علمی در ۸ رشته دندانپزشکی، جراحی، داخلی، داروسازی، بهداشت، پیراپزشکی و آمار در این کمیسیون حضور دارند که با حکم وزیر به فعالیت می پردازند. کمیسیون دو نوع وظیفه بر عهده دارد که هر نوع برنامه ریزی، صدور مجوز، اعطای رتبه، تمدید رتبه و تمام امور مربوط به نشریات علوم پزشکی کشور را شامل می شود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: هر دانشگاه، موسسه علمی و مراکز تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی قصد داشته باشد یک نشریه علمی – پژوهشی در حیطه مورد نظر خود منتشر کند، درخواست خود را به کمیسیون ارائه می کند که این درخواست از نظر ضرورت انتشار، حیطه، عنوان، زبان مورد نظر نشریه مورد موافقت اصولی قرار می گیرد.

وی افزود: نشریات پس از دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات برای انتشار باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و پس از چاپ حداقل یک شماره، درخواست دریافت رتبه را ارائه می دهند. دارا بودن رتبه علمی – پژوهشی به این مفهوم است که این نشریه به حدی از کیفیت رسیده است که در صورت چاپ مقالات اعضای هیئت علمی کشور در آن نشریه، به آن افراد امتیازاتی برای ارتقاء در وضعیت هیئت علمی اختصاص می یابد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها