Skip to content

مجله های پژوهشی: مجله مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد در پایگاه اطلاعاتی آمریکا نمایه شد.

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نمایه شدن مجله بین المللی و انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با نام Gastroenterology and Hepatology From Bed to Benchدر پایگاه آمریکایی PUBMED خبر داد.

مجله GHFBBاز سال ۲۰۰۸ به طور منظم و فصل نامه در بسیاری از زمینه های اپیدمیولوژی، بالینی و علوم پایه بیماری های گوارش و کبد به چاپ رسیده است و در سیزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه به عنوان مجله برتر شناخته شده است.

این پایگاه اطلاعاتی بیش از ۱۸ میلیون مقاله از ۴۵٠٠ نشریه در رشته های پزشکی،پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی و علوم پایه (پیش بالینی) منتشر شده در آمریکا و هفتاد کشور جهان را دارا است.

این پایگاه یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی در وب جهان گستر است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی تهیه شده است که در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا واقع شده است .

از افتخارات این مجله نمایه شدن در پایگاه PUBMEDاست و همچنین این مجله در بسیاری از Databaseهای معتبر دنیا مثل Scopus, ElsevierProducts, EMBASE, EBSCO, IndexMedicusfortheEasternMediterraneanRegion(IMENR), ISC, IndexCOPERNICUS, CABI, SIDandMagiranایندکس شده است.

این مجله آمادگی پذیرش مقالات Original, Review, BriefReport, CaseReport, LettertoEditor, PhotoQuizرا دارد و پژوهشگران می توانند مقالات خود را به صورت آنلاین از طریق وب سایت www.ghfbb.ir برای درج در این مجله ارسال کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها