Skip to content

مجله پژوهشی: انتشار اولین نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از ایجاد نخستین نشریه الکترونیکی ثانویه در کشور خبر داد و گفت: نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف انتشار مقالات برتر گروه علوم پزشکی کشور منتشر می شود.

دکتر علی اکبری ساری افزود: نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت، یک نشریه ثانویه محسوب می شود که مقالات برتر کشور در آن نشریه به صورت الکترونیکی منتشر می شوند و گروه پزشکی می توانند از آن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: سالانه در سطح دنیا تعداد زیادی مقاله و نشریه در حیطه علوم پزشکی به چاپ می رسند که همه آنها الزاماً از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. در ایران نیز در حال حاضر ۱۲۸ نشریه علمی پژوهشی در زمینه علوم پزشکی منتشر می شود که این نشریات نیز از این قاعده مستثنی نیستند در حالی که چاپ این نشریات با هزینه های زیادی نیز همراه است.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر گروه پزشکی برای همگام شدن با فنون جدید تشخیصی و درمانی و ارائه خدمات مناسب مبتنی بر شواهد علمی به صورت مداوم و بی وقفه نیازمند خواندن مقالات جدید، مفید و با کیفیت بالا هستند اما این گروه معمولا توان ارزیابی کیفی مقالات را به طور کامل ندارند و با توجه به تعداد بالای مقالات، فرصت کافی را نیز برای این کار ندارند.

وی افزود: بنا بر این از تمامی نشریات علوم پزشکی کشور خواسته شده است که در مرحله اول این طرح حداقل پنج مقاله برتر خود را که در مدت دو سال گذشته به چاپ رسیده و از نظر روش شناسی و کیفی در سطح قابل قبولی بوده و یافته های آنها تا حد بالایی قابل اعتماد است انتخاب کرده و به کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ارسال کنند. در کمیسیون همه این مقالات به کمک داوران مجرب دوباره ارزیابی خواهند شد.

دکتر اکبری ساری ادامه داد: سپس از میان این مقالات، مقالات برتر مجددا انتخاب می شوند و در یک قالب خاص به صورت منسجم و ساختار یافته خلاصه شده و به همراه نقد و توضیحات اضافه داور در نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت منتشر می شوند. این کار هم اکنون در کشورهایی از جمله آمریکا و انگلستان نیز انجام می شود.

وی علاوه بر نقش مهم این نشریه در آموزش مداوم گروه علوم پزشکی و ارتقای خدمات مبتنی بر شواهد، کمک به ارزیابی نشریات علوم پزشکی کشور را از خصوصیات بارز دیگر این نشریه الکترونیکی برشمرد و گفت: ارزیابی کیفی مقالات و نشریات علوم پزشکی کشور از دیگر اهدافی است که با انتشار این نشریه الکترونیکی دنبال می شود که نهایتا منجر به بهبود کیفیت نشریات خواهد شد.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در مورد زمان بازنمایی این نشریه الکترونیکی برای استفاده عمومی خاطرنشان کرد: نرم افزار این نشریه آماده شده است و هم اکنون نشریات علوم پزشکی کشور با کد کاربری و رمز عبور می توانند از این نرم افزار استفاده کنند و مقالات خود را به این نشریه ارسال کنند و نرم افزار آن به گونه ای طراحی شده است که مقالات از همین طریق قابل ارسال برای داوری است. پس از انجام داوری و تکمیل چکیده های ساختار یافته مقالات، این چکیده ها به نویسندگان اصلی مقالات ارسال شده و با نظر ایشان به صورت الکترونیکی بر روی وب سایت نشریه قرار خواهد گرفت و سپس این نشریه آماده بازنمایی برای عموم است.

دکتر اکبری ساری تعداد نشریات علوم پزشکی کشور که دارای رتبه علمی – پژوهشی هستند را در حال حاضر ۱۲۸ عنوان ذکر کرد و افزود: مدت زمان رتبه های علمی – پژوهشی نشریات محدود است و نشریات باید در مدت زمان انتشار، شاخصها و شرایط مورد نظر را رعایت کنند تا کمیسیون نسبت به تمدید رتبه آن تصمیم گیری کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها