Skip to content

مراکز تحقیقاتی: بازنگری اساسنامه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از بازنگری اساسنامه مراکز تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: این اساسنامه پس از تصویب در شورای گسترش وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ می شود.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آخرین جلسه بررسی بازنگری در اساسنامه تشکیل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در کمیته تخصصی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت برگزار شد و با اعمال مهمترین تغییرات پیشنهادی، برای تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت بهداشت ارسال شد.

وی تاکید کرد: این اساسنامه با تاکید بر ایجاد شرایط مناسب مراکز تحقیقاتی خصوصی بازنگری شده است.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: پیش نویس تغییرات نهایی شده است و در صورت تصویب نهایی در شورای گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها