Skip to content

مراکز پژوهشی: جزئیات بخشنامه سیاستهای مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی

خبرگزاری مهر جزئیات مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه سیاستهای مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اولین بار موفق به تدوین و ابلاغ سیاستهای مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی اعم از پژوهشگاهها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیق و توسعه شد که جزئیات این سیاستها به شرح زیر است.

سیاستهای کلی:
توجه به اصول و ارزشهای اسلامی و پیروی از سنتهای حسنه اسلامی – ایرانی در حوزه علم و تحقیق نظیر عنایت به سرمنشأ الهی همه علوم و معارف، جایگاه رفیع تفکر و علم جویی، ضرورت توأم بودن علم با ایمان و عمل صالح، پرداختن به علم نافع و کسب آن از هر منبع و مرجع ممکن، تکریم و قدرشناسی عالمان، تشویق متعلمان

تعیین چشم انداز و تدوین و اجرای برنامه راهبردی مرکز به منظور نیل به چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مأموریتها و برنامه راهبردی دستگاه متبوع
تلقی مرکز به عنوان بخش فعلی از نظام ملی نوآوری وتلاش هماهنگ درتحکیم و کارآمدی آن
تعیین و اجرای مأموریتهای اصلی مرکز بر حسب اولویت، با توجه به مأموریتهای لازم الاجرا برای تحقق چرخه نوآوری مربوط به نحوی که مرکز جایگاه مشخصی را در این چرخه و در تعامل فعال با سایر عناصر موثر در آن به خود اختصاص دهد.

تعیین و پیگیری خطوط پژوهشی مرکز در چارچوب برنامه راهبردی مرکز وتعریف طرحها و پروژه های پژوهشی در قالب آن به نحوی که روند تکامل پژوهشها حفظ واز تفرق موضوعی آنها پیشگیری شود در عین حال مسائل و مشکلات اساسی دستگاه متبوع مبتنی بر علم و فناوری مرتفع شود.
تأکید بر نوآوری در روشها، ساز و کارها و فعالیتها و پیگیری تلاشهای علمی و فناوری تا مرحله شکوفایی و اثر بخشی نهایی یا تحویل به دیگر فعالان چرخه نوآوری کالا و خدمات مربوط حسب مأموریتهای مرکز

فراهم ساختن تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارتقای رقابت پذیری مرکز در عین گسترش همکاریها به ویژه با بخش غیردولتی و حمایت از آن با توجه به وضعیت مترتب بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی

سیاستهای سرمایه انسانی
به گزارش مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش سیاستهای سرمایه انسانی بر تسریع و ترویج فرهنگ و معنویت اسلامی و اخلاق حرفه ای پژوهش در مرکز و تعمیق انگیزه درونی جستجوگری، نوآوری، تلاش و تعاون در پژوهشگران و کارکنان و مدیران، اصلاح ترکیب و ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری سرمایه انسانی به منظور تحقق بهنیه ماموریتهای مرکز، جلب همکاری نخبگان و استعدادهای برتر از طریق فراهم ساختن امکانات و تسهیلات موثر وتعامل فعال با بنیاد  ملی نخبگان، بهره مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته تخصصی و در راستای موضوع پایان نامه و رساله آنان و با هماهنگی دانشگاه ذیربط، جلب همکاری نخبگان ومتخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، بهره گیری از توان تخصصی نخبگان، پژوهشگران و صنعتگران ایرانی مقیم خارج از کشور و تسهیل دسترسی نوآوران کشور به امکانات و خدمات علمی و فنی مرکز و ارائه اطلاعات و مشاورتهای لازم به آنان تأکید می کند.

سیاستهای عملیاتی
اجتناب از تکرار پژوهشها از طریق جستجوی جامع مراجع و پایگاههای اطلاعات علمی و غیره در مورد هر طرح و پروژه و بررسی و مستند سازی تخصصی سوابق پژوهشی موضوع تحقیق در سطح وسیع ملی و بین المللی و حصول اطمینان از ضرورت انجام تحقیق جدید قبل از تصویب اجرای طرح و پروژه

تصویب اجرای هر طرح و پروژه ای که از اعتبارات مرکز انجام می شود با کسب نظر مثبت حداقل دو داور خارج از مرکز و غیر مرتبط با طرح و پروژه که یک تن از انان از اعضای هیئت علمی شناخته شده درمیان اهل فن از دانشگاهها و پژوهشگاهها با سوابق پژوهشی معتبر در رشته مربوط و یک تن دیگر از متخصصان مجرب غیر دانشگاهی مربوط باشد.

انتخاب و تعیین مجریان و مدیران پروژه ها و طرحها مرکز از میان پژوهشگران صاحب صلاحیت و حائز اولویت به لحاظ رشته تخصصی ، مرتبه علمی ، سوابق وتجارت مثبت پژوهشی و توانایی رهبری علمی پژوهش به تناسب اهمیت و میزان بودجه

پرهیز از تداخل منابع مرکز با منابع اختصاصی مجریان، مدیران و ناظران در واگذاری و اجرای طرحها ، پروژه ها و دیگر فعالیتها

رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران و مرکز در چارچوب ضوابط معین ومساعدت و تسهیل ثبت و محافظت آن

سیاستهای مالی
به گزارش مهر، افزایش بهره وری منابع مالی، صرفه جویی در هزینه ها، صرف اعتبارات پژوهشی در فعالیتهای اصلی پژوهشی و کاهش نسبت هزینه های اداری و خدماتی غیر پژوهشی به هزینه های پژوهشی

استفاده از منابع مطالعاتی طرحهای زیربنایی وعمرانی و ظرفیتهای صندوقهای تخصصی در امر پژوهش

تهیه تجهیزات وامکانات مورد نیاز از نوع پرکیفیت و در حد نیازهای جاری و قابل پیش بینی و استفاده بهینه از آنها

استفاده از تجهیزات عمده و گرانقیمت سایر مراکز و فراهم ساختن امکان استفاده سایر مراکز از تجهیزات مشابه مرکز در چارچوب توافقات فی مابین

سیاستهای اطلاع رسانی
به گزارش مهر، تدوین، اجرا و اعلام عمومی گردش کار روان و ساده طرحها و پروژه های پژوهشی که مبین مراحل و فعالیتهای مساله یابی، تعریف، داوری، تصویب، اجرا، مستند سازی، انتشار نتایج، نظارت و ارزیابی باشد.

تعیین مجریان آن دسته از پروژه ها و طرحهای پژوهشی که به خارج از مرکز واگذار می شود منحصرا از طریق فراهم ساختن فرصتهای برابر برای داوطلی همه متقاضیان بالقوه به کمک فراخوان گسترده و اطلاع رسانی مناسب.

شفاف سازی پژوهش از طریق اطلاع رسانی دقیق و عمومی نسبت به مدیر، مجری ، زمان، مدت، بودجه ، محل اجرا و درصد پیشرفت پروژه ها و پژوهشهای سابق ، جاری و آتی مرکز به کمک پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی .

انجام ارزیابی درونی بر اساس شاخصهای مرکز و ارائه اطلاعات و مستندات لازم برای ارزیابی بیرونی مرکز به مراجع مربوط

انتشار عمومی فشرده نتایج طرح ها و پروژه ها و ارائه اطلاعات لازم آنها به مراکز اطلاع رسانی علمی کشور

این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و آموزش پرورش ابلاغ شده است.

میزان و کیفیت تحقق سیاستهای مزبور در نیمه سال جاری توسط معاونت علمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و آن دسته از مراکز مزبور که بیشترین توفیقات را در اجرای این سیاستها کسب کرده باشند، علاوه بر بودجه مصوب مرکز، تشویق خواهند شد. نتایج این ارزیابی ملاک تعیین اعتبارات سال آتی مراکز نیز خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها