Skip to content

مراکزپژوهشی:اساسنامه مراکزتحقیقاتی علوم پزشکی جهت تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت بهداشت ارائه شد.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به بازنگری اساسنامه مراکز تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: این اساسنامه برای تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت بهداشت ارائه شده است.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این بازنگری با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی در این بازنگری به دو قسمت خصوصی و وابسته تقسیم می شوند و شرایط ایجاد مراکز نسبت به گذشته اجرایی تر شده است.

دکتر اولیاء اظهار داشت: اساسنامه تشکیل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در کمیته تخصصی مورد بازنگری قرار گرفته است که پس از تصویب در شورای گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها