Skip to content

مراکز رشد: تصویب ۱۵ مرکز رشد جدید در دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصویب ۱۵ مرکز رشد برای دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: با تصویب این مراکز، تعداد مراکز رشد علوم پزشکی به ۲۳ مرکز افزایش می یابد.

دکتر مصطفی قانعی افزود: در حال حاضر ۷ مرکز رشد در حال فعالیت در دانشگاه های علوم پزشکی هستند که امسال نیز ۱۵ مرکز رشد را مصوب کردیم که بتوانند فعالیتهای این حوزه را افزایش دهند.

وی افزود: مراکز رشد جدید برای دانشگاههایی به تصویب رسیدند که پیش از این تولیدات علمی آنها در حد مطلوبی قرار داشت و توانسته بودند چرخه علم به ثروت را طراحی کنند اما برای اجرای این ایده ها مکانی وجود نداشت که به این منظور مراکز رشد در آن دانشگاهها تاسیس می شود.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: مراکز رشد عمده ای که توانسته اند مجوز فعالیت دریافت کنند در بخش داروها و تجهیزات پزشکی به فعالیت می پردازند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها