Skip to content

مراکز رشد: توسعه مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد مراکز رشد در دانشگاه های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در شورای سیاستگذاری با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای توسعه حلقه فناوری در دانشگاهها در حال انجام است.
دکتر باقر لاریجانی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی که ظرفیت کافی را داشته باشند یک مرکز رشد ایجاد می شود.
رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد تغییرات در زیرمجموعه روسای دانشگاههای علوم پزشکی از ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه در دانشگاهها خبر داد و گفت: در زیر مجموعه روسای دانشگاه های علوم پزشکی دفاتر تحقیق و توسعه ایجاد می شود.
وی گفت: در حقیقت کار این مرکز این است که بتواند نقشه های استانی از جمله نقشه جامع علمی سلامت، نقشه ارائه خدمات و همین طور مولفه های اجتماعی سلامت را در استان و شورایعالی سلامت استان پیگیری کند.
لاریجانی اظهار داشت: این موضوع به رئیس دانشگاه برای اجرای سیاست های کلان وزارت بهداشت در استانها کمک می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها