Skip to content

مراکز رشد: مراکز رشد باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افتتاح سه مرکز رشد در این دانشگاه گفت: مراکز رشد با ایجاد امکانات مناسب زمینه اجرایی شدن ایده های متخصصان و ورود آنها به بازار کار را فراهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه با بیان این مطلب افزود: مراکز رشد شرایطی را فراهم می کنند که دانش آموختگان دارای ایده و طرح که بدلیل مشکلات مختلف نتوانسته اند ایده های خود را عملی کنند به پرورش و ارائه عملی این طرح ها به جامعه بپردازند.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت خدماتی که این مراکز ارائه می دهند باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند.

دکتر ایمانیه با اشاره به اینکه مرکز رشد علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین مرکز رشد تاسیس شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است، حمایت خود را از اهداف مراکز رشد اعلام کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از فعالیت سه مرکز رشد مصوب دراین دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه در حال پیگیری تصویب سه مرکز رشد دیگر نیز هست که یکی از آنها در آینده ای نزدیک به تصویب خواهد رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها