Skip to content

مراکز پژوهشی: افتتاح مرکز تحقیقات مراقبتهای دارویی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از افتتاح مرکز تحقیقات مراقبتهای دارویی در بیمارستان شریعتی تهران خبر داد و گفت: ایجاد این مجموعه موجب همکاری بیشتر دانشکده داروسازی و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می شود.

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرکز تحقیقاتی کار خود را آغاز کرده و بستر علمی دانشکده داروسازی در خدمت آن قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این روش علاوه بر اینکه اطلاعات مناسب به طور ۲۴ ساعته برای اساتید، دستیاران، دانشجویان قرار می گیرد و ثبت عوارض دارو نیز شکل جدیدی پیدا می کند، در کنار دسترسی دارو، سلامت دارویی که به دست بیمار می رسد و نظارت بر میزان دوز دارویی هر بیمار و نظارت بر ارتباط داروها با یکدیگر به طور روزانه ارزیابی می شود.

دکتر لاریجانی با تشریح این موضوع گفت: به طور نمونه بر بیمار آنتی بیوتیک ۷ روزه تجویز می شود اما پس از یک روز پزشک متوجه می شود که می تواند این آنتی بیوتیک را تغییر دهد این در حالی است که بیمار نیاز ۷ روزه آنتی بیوتیک را تامین کرده و ضمن اینکه ممکن است محل نگهداری مناسب نباشد، همین مسئله باعث شد که روش این مسئله را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: در روش جدید که در مرکز تحقیقات مراقبتهای دارویی بکار می رود، دارو روزانه بر اساس تجویز پزشک و یک روند کد گذاری شده از سوی بخش به داروخانه ارائه شود که موجب می شود میزان هزینه داروی بیمار کاهش یابد، شرایط نگهداری بهبود یابد و نظارت بر ارائه صحیح دارو هم انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: این این کار از سوی داروساز و با نظارت پرستار بخش انجام می گیرد و موجب همکاری هر چه بیشتر دانشکده داروسازی با مراکز درمانی می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها