Skip to content

مراکز پژوهشی: ایجاد مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال در دانشگاه علوم بهزیستی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اولین مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال کشور را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرین سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان این خبر افزود: فعالیت در این حوزه از سال ۸۲ شروع شد که در اسفند ماه ۸۶ موفق به کسب موافقت اصولی تشکیل مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شدیم. اساسنامه مرکز نیز در خرداد ماه ۱۳۸۷ امضا و ابلاغ شد.

سرپرست مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، کمبود دانش و سطح آگاهی متخصصین پزشک و پیراپزشک در خصوص تشخیص زودرس و مداخله به هنگام کودکان دارای اختلال تکامل در کشور را دلیل راه اندازی این مرکز تحقیقات عنوان کرد و افزود: کمبود تحقیقات در این حوزه با توجه به مسائل و مشکلات بومی در ایران ما را بر آن داشت تا چنین مرکزی را راه اندازی کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها