Skip to content

مراکز پژوهشی: ایران در پروژه جهانی پروتئوم انسانی مشارکت دارد.

پژوهشگر پژوهشگاه رویان گفت: ایران در کنار ۱۹ کشور پیشرفته دیگر در پروژه جهانی مشارکت دارد.

مهدی علی خانی اظهار داشت: این پروژه که از سوی هوپو (سازمان جهانی پروتئومیکس انسانی ) راه اندازی شده است، به بررسی پروتئین های انسانی که در سیستم بدن انسان تولید می شود و بر فعالیت ها و بیماری ها تاثیر متقابل دارد، می پردازد.
وی افزود: این پروژه همچنین می تواند اطلاعات گسترده ای در زمینه علوم پایه و داروسازی فراهم کند و در یافتن صفات وراثتی (مارکرهای ) مناسب برای شناسایی بیماری های مختلف نقش موثری داشته باشد.
علی خانی یادآور شد : در این پروژه محققان و متخصصان آزمایشگاهی جهان گردهم آمدند و با یکدیگر تبادل نظر می کنند و متخصصان ایرانی نیز از زمانی که قرار شد پروتئوم انسانی بر اساس کروموزوم ها در این پروژه بررسی شود، در آن مشارکت کردند .
وی توضیح داد: در این پروژه تمام ژن هایی که در کروموزوم انسان وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد، به همین خاطرمتخصصان برای این که بتوانند تمام پروتئین ها را در این پروژه مورد بررسی قرار دهند، به هر کشوری که توانایی علمی مناسب در این زمینه را داشته است ، یک کروموزوم برای انجام تحقیقات اختصاص دادند.
پژوهشگر پژوهشگاه رویان گفت: در انسان ۲۳ جفت کروموزوم وجود دارد که دو تایی هستند و از این ۲۳ جفت ۲۲ جفت کاملا مانند هم هستند و نسخه دوتایی از آنها وجود دارد.
علی خانی ادامه داد: دو تا کروموزوم جنسی X و Y نیز وجود دارد؛ فردی که مذکر است یک X و یک Y دارد و فردی که مونث است دو تا X دارد و در نتیجه ۲۴ کروموزوم مختلف در هر انسان وجود دارد.
وی گفت: این ۲۴ کروموزوم بین ۲۰ کشور پیشرفته دنیا عضو سازمان ˈهوپوˈ برای تحقیق توزیع شده است که ازجمله این کشورها می توان به ایران، آمریکا، استرالیا، اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، چین، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، سوئد، سوئیس، فرانسه، تایوان، هند، نیوزلند، تایلند، سنگاپور و هلند اشاره کرد.
علی خانی افزود: ایران کروموزوم Y را انتخاب کرد و جزو اولین کشورهایی است که در این پروژه شرکت کرده است.
وی با بیان اینکه در پی مشارکت ایران در این پروژه نام کشورمان بر روی جلد آخرین شماره مجله بین المللی Journal of Proteome Research منتشر شده است، گفت: این پروژه ۱۰ ساله است که نتایج آن سالی یک یا دو بار از سوی کشورهای عضو پروژه به سازمان هوپو گزارش می شود. در طول این ۱۰ سال اگر کشوری توانایی انجام این پروژه را نداشته باشد، کنار گذاشته می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها