Skip to content

مراکز پژوهشی: تاسیس پژوهشکده نفت و پتروشیمی در دانشگاه صنعتی شیراز

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز از ایجاد پژوهشکده نفت و پتروشیمی با همکاری وزارت نفت خبر داد.

دکتر شاهرخ جم  گفت: پژوهشکده نفت و پتروشیمی با همکاری وزارت نفت قرار است ایجاد شود.
وی ادامه داد: ایجاد پژوهشکده نفت و پتروشیمی مصوبه سال ۸۹ هیات وزیران است که دانشگاه صنعتی شیراز پیگیر مجوز راه اندازی و اساسنامه های آن است.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با بیان اینکه امیدواریم وزارت نفت هم ما را در ایجاد این پژوهشکده یاری کند، خاطرنشان کرد: قرار است در این پژوهشکده موضوعات مورد نظر دانشگاه و وزارت نفت به صورت مشترک ارایه شده و فعالیت های پژوهشی در زمینه های ارایه شده صورت گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها