Skip to content

مراکز پژوهشی: رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران منصوب شد.

دکتر محسن صادق عمل نیک دانشیار دانشگاه تهران به ریاست پژوهشگاه دانشگاه تهران انتخاب شد.
، اولین نشست هیات امنای دانشگاه تهران با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران ، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ودکتر محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست “دکتر محسن صادق عمل نیک” دانشیار دانشگاه تهران با نظر اعضای هیات امنای پژوهشگاه دانشگاه تهران به سمت ریاست این پژوهشگاه انتخاب شد .
دکتر محسن صادق عمل نیک در این نشست گزارشی از برنامه های خود ارایه داد و همچنین از دکتر فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران خواستار حمایت و پشتیبانی از پژوهشگاه شد.
رییس دانشگاه تهران اظهار داشت : یکی از نقاط ضعف دانشگاه ها استفاده از متون درسی خارجی است، بنابراین از وظایف این پژو هشگاه ها ایجاد متون درسی تخصصی متناسب با نیازهای جامعه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها