Skip to content

مراکز پژوهشی: راه‌اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان

رئیس دانشگاه کردستان از راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی خبر داد و گفت: مجوز راه‌اندازی این پژوهشکده اخذ شده و قرار است در دو گروه کشت و پرورش گیاهان دارویی و کاربرد گیاهان دارویی راه‌اندازی شود.
دکتر جهانشیر امینی گفت: این پژوهشکده به پرورش گیاهان دارویی که در پزشکی کاربرد دارد و گیاهانی که به درمان بیماری گیاهان می پردازد فعالیت خواهد داشت.
وی افزود: کردستان دارای تنوع گیاهی زیادی است که برخی از آنها هنوز شناسایی نشده، بنابراین در این پژوهشکده گروهی هم به شناسایی گونه هایی گیاهی خواهد پرداخت و همچنین بانکی از این گیاهان دارویی ایجاد شده و از انقراض آنها جلوگیری خواهد شد.
رئیس دانشگاه کردستان همچنین از راه اندازی پژوهشکده توت فرنگی خبر داد و گفت: با توجه به توانایی و ظرفیت استان در زمینه کشت این محصول، راه اندازی این پژوهشکده از دیگر برنامه هایی است که در دانشگاه اجرا شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها