Skip to content

مراکز پژوهشی: راه‌اندازی ۵ مرکز جدید تحقیقاتی‏

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه اندازی دهمین دانشکده در این دانشگاه خبر داد و گفت: راه اندازی ‏پنج مرکز جدید تحقیقاتی نیز در شورای دانشگاه نهایی شد.‏

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: دهمین دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان ‏دانشکده تغذیه راه اندازی می شود. این دانشکده مجوز خود را از شورای گسترش دانشگاههای علوم ‏پزشکی اخذ کرده و در ماه های آتی در دانشگاه تاسیس می شود. ‏

وی اضافه کرد: برنامه ریزی برای ایجاد این دانشکده از چند سال پیش آغاز شده و برنامه ریزی گروه های ‏آموزشی آن نیز در حال اتمام است و امیدواریم به طور رسمی کار خود را در سال جاری آغاز کند. ‏

دکتر لاریجانی در خصوص افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: روند تصویب ‏مراکز تحقیقاتی جدید به طور معمول در این دانشگاه در حال پیگیری است. ‏

وی یادآور شد: در حال حاضر پنج مرکز تحقیقاتی جدید در شورای دانشگاه نهایی شده و پس از تصویب در ‏شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت تاسیس می شوند.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها