Skip to content

مراکز پژوهشی: راه اندازی پژوهشکده هوافضا در ۳ دانشگاه کشور

سه پژوهشکده هوافضا در دانشگاههای فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران اهواز و کرمان راه اندازی خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در مراسم افتتاح پژوهشکده فناوری هوا فضا، مدیریت فناوری و بورس طرح‌های پژوهشی دانشگاه تبریز از راه‌اندازی سه پژوهشکده هوا فضا در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران اهواز و کرمان طی سال آینده خبر داد.
سردار سیدمهدی فرحی پیش بینی کرد: ایجاد پژوهشکده با ماموریت هوافضا در دانشگاه تبریز در آینده ‌ای نزدیک، نقش مهمی در شکوفایی صنعت هوافضای کشور داشته باشد و افزود: در این راستا در اولین گام همکاری با این پژوهشکده، برای اجرای ۲۰ طرح پژوهشی، قراردادی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال بسته شده که این رقم در سال آینده به ۵۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر پیشرفت علم و فناوری هوافضا در دنیا رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: فناوری هوافضا به عنوان فناوری راهبردی مطرح بوده و جزء فناوری‌های کلیدی است. براین اساس از آنجا که این فناوری، برتر و شاخص شناخته می‌شود، در برنامه پنجم توسعه کشور تاکید ویژه‌ای بر آن شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها