Skip to content

مراکز پژوهشی: ساماندهی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور ساماندهی خواهند شد.
دکتر منصور کبگانیان در مورد جزئیات دستور کار جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، اظهار داشت: موضوع پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و با توجه به اینکه در نقشه جامع علمی کشور مقرراتی در مورد ساماندهی این موسسات وضع شده، مقرر شد با توجه به کارهایی که در دولت در این زمینه انجام شده است، پس از کار کارشناسی طبق مصوبه ستاد راهبری این موسسات در راستای اجرای نقشه جامع علمی ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی تقسیم کار ملی در حوزه علم و فناوری طبق اقدام ملی ۲ از راهبردکلان ۱ بود که توسط تیم پژوهشی ستاد، مدلی برای دسته‌بندی دستگاه‌ها طبق الگوی عرضه و تقاضا ارائه و مقرر شد وظایف نهادهای مسئول در حوزه علم و فناوری از جمله وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبق این مدل تبیین شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته بعضی از اعضای ستاد پیشنهادهای دیگری مبنی بر استفاده از سایر الگوها ارائه کردند که مقرر شد با توجه به ضرورت تقسیم کار برای جلوگیری از موازی کاری، این پیشنهادها هم مورد بررسی قرار گیرد.
حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها
دکتر کبگانیان یادآور شد: موضوع بعدی جلسه امروز اقدام ملی شماره ۴ از راهبرد کلان ۸ مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها بود که ابتدا گزارش کارشناسی شامل طرح و اهمیت بحث، وضعیت موجود، سیاست‌های لازم و روش‌های متنوع حمایت از این برنامه به استحضار اعضای ستاد رسید.

وی افزود: بعد از ارائه این گزارش ضمن تصویب کلیات آن، اعضای ستاد دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه را موظف کردند تا ظرف مدت یک ماه جزئیات برنامه‌های خود را در این مورد به ستاد ارائه کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها