Skip to content

مراکز پژوهشی: شرایط برای ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی فراهم شود

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: آئین نامه راه اندازی مراکز تحقیقاتی به گونه ای تغییر می یابد که شرایط برای ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی فراهم شود.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر با افزود: این آئین نامه به گونه ای تغییر می یابد که شرایط برای ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی فراهم شود و این مراکز بتوانند به سهولت مراکز تحقیقاتی را راه اندازی کنند و در خدمت سیستم پژوهش کشور باشند.

وی تأکید کرد: مراکز تحقیقاتی باید به گونه ای دیده شوند که تمایل برای ایجاد مراکز بیشتر افزایش یابد. البته با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در این بخش سیطره دارد، ملاحظات در این مسئله باید به گونه ای رعایت شود که برای راه اندازی آن از نظر اقتصادی دچار مشکل نشوند.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به یکی دیگر از کارهای در دست اقدام مرکز توسعه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه اندازی بوردهای تخصصی پژوهشی نام برد و گفت: راه اندازی این بوردها به صورت پیشنهاد در سطح شورای معاونین وزارت بهداشت مطرح شده است و امیدواریم مورد استقبال قرار گرفته و مجوزهای لازم را برای راه اندازی این بوردها کسب کنیم.

وی اضافه کرد: این بوردها بازوهای مشورتی وزارت بهداشت در حوزه معاونت پژوهشی خواهند بود و در بحث داوری، ارزشیابی، برنامه ریزی های علمی و تعیین اولویت ها می توانند به ما کمک کنند.

دکتر اولیاء خاطرنشان کرد: اگر قرار است در سطح عالی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم به طور فردی نمی توانیم به همه علوم اشراف داشته باشیم بلکه نیازمند این بازوهای مشورتی هستیم که بتوانند در تصمیم گیریهای همه جانبه و بحثهای نظارتی به ما کمک کنند.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: مشکلی که اکنون در زمینه مباحث نظارتی با آن مواجه ایم این است که افراد یا به صورت خود اظهاری و یا بررسی مدارک موضوعات علمی خود را مطرح می کنند و در واقع برای بررسی کیفی مقالات به عنوان یک سند علمی، اثرگذاری آن و میزان بازخورد مثبت آن که به تنهایی از حیطه کارشناسان وزارت بهداشت خارج است، این بازوهای مشورتی می تواند به این امر کمک کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها