Skip to content

مراکز پژوهشی: مجوز تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی در علوم پزشکی صادر شد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در تازه ترین جلسه بررسی مستندات تقاضای اخذ مجوز تاسیس واحدهای تحقیقاتی با تقاضای ۱۰ واحد جدید در علوم پزشکی موافقت کرد.
بر اساس تازه ترین تصمیمات این جلسه، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاسیس مرکز تحقیقات سیستم نوین دارویی و مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک استخوان موافقت کلی به عمل آمد.
تاسیس مرکز تحقیقات داروهای گیاهی با گرایش عفونی در دانشگاه علوم پزشکی زابل، تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات بهداشت مواد غذایی و مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز موافقت شد.
تاسیس سه مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز از دیگر تصمیمات این جلسه بود. بر این اساس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات استخوان و مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاسیس می شوند.
موافقت با درخواست مجوز تاسیس مرکز تحقیقات اختلالات تیروئید دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها