Skip to content

مراکز پژوهشی: مرکز تحقیقات “درد” در دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی شد.

سرپرست مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد از راه اندازی این مرکز در یزد خبر داد و گفت: این مرکز تحقیقاتی در محل بیمارستان شهید صدوقی یزد ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکوفه بهداد – مدیر گروه بیهوشی و سرپرست این مرکز تحقیقاتی با اعلام این خبر افزود: بنابر مذاکراتی که با معاون پژوهشی دانشگاه به عمل آمد، این مرکز به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه درد و کنترل دردهای حاد و مزمن راه اندازی شد.
وی افزود: این مرکز با حضور اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی و جمعی از اعضای منتخب گروههای فیزیولوژی، فارماکولوژی، نورولوژی، روماتولوژی تشکیل شده و در نهایت پیشنهادات تحقیقاتی به تصویب رسید.
سرپرست مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد گفت: دستیاران تخصصی رشته بیهوشی جهت آشنایی با روش تحقیق در این مرکز تحقیقات حضور می یابند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها