Skip to content

مراکز پژوهشی: مرکز تحقیقات چشم شهیدبهشتی همکار سازمان جهانی بهداشت شد.

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه شرقی انتخاب شد.
با توجه به سوابق علمی و اجرایی این مرکز در زمینه پیشگیری از نابینایی،‌ مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در زمینه ارتقای سلامت بینایی و پیشگیری از نابینایی درمنطقه خاورمیانه شرقی انتخاب شد.
این همکاری که از مرداد ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز شده است، ضمن توانمندسازی علمی پژوهشگران ایرانی در بین کشور‌های منطقه، موجب بهره‌مندی فزاینده از حمایت‌های فنی و راهبردی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ارتقای سلامت بینایی می‌شود.
براساس این همکاری، حمایت از برنامه‌های سازمان جهانی بهداشت و تلاش در زمینه بومی‌سازی برنامه‌های بین‌المللی پیشگیری از نابینایی درکشور، گسترش مطالعات جمعیتی درباره علل و عوامل خطر نابینایی در کشور و منطقه، تربیت نیروهای انسانی توانمند در سطوح مختلف علمی به منظور ارتقای سلامت بینایی و گسترش همکاری‌های داخلی و بین‌المللی جهت ارتقای توانمندی علمی و اجرایی کشور در زمینه پیشگیری از نابینایی به صورت جدی در دستور کار مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار می‌گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها