Skip to content

مراکز پژوهشی: مرکز علمی پژوهشی پایداری ملی در دانشگاه شریف راه اندازی شد.

مرکز علمی پژوهشی پایداری ملی در دانشگاه شریف با هدف ارایه مشاوره به دستگاه پژوهشی به منظور کاهش آسیب های زیرساخت های ملی رونمایی شد.

محمد ابراهیم نژاد رییس مرکز علمی پژوهشی پایداری ملی دانشگاه صنعتی شریف درحاشیه مراسم گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاههای کشور با رویکرد پدافند غیر عامل باره جزئیات این مرکز به خبرنگار علمی ایرنا گفت: امروزه نیازهای دستگاه های اجرایی کشور در کاهش آسیب پذیری سازه ای، سایبری، معماری، فنی و مهندسی است که باید از طریق پژوهشگاه ها و مراکز علمی ایجاد شود.

وی افزود امروزه تهدیدات روز دنیا دانش پایه است و از حوزه دانشی به سمت تهدید از حوزه فیزیکی به حوزه دانشی تبدیل شده است. از این رو دفاع نیز باید کاملا دانش پایه باشد و دانشگاه ها رسالت ویژه ای دراین زمینه دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها