Skip to content

مراکز پژوهشی: مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

مجتمع تخصصی فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف برای استقرار تیم های فناورانه ارتباط با صنعت افتتاح شد.

با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری، دکتر رضا روستا آ‍زاد رییس دانشگاه صنعتی شریف و سعید سهراب پور قایم مقام بنیاد ملی نخبگان افتتاح شد.

دکتر رضا باقری مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با این مرکز به خبرنگار علمی ایرنا گفت:این مجتمع با مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع برای استقرار متمرکزتیم های تحقیقاتی با گنجایش ۳۹ تیم ایجاد شده است.

وی این مجتمع را به عنوان نخستین مرکز زیرساختی متمرکز در دانشگاه های کشور عنوان کرد که در آن تمامی تیم های پژوهشی در یک مکان مسقر شده اند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: تا قبل از افتتاح این مرکز تیم های پژوهشی مرتبط با صنعت در فضاهای آموزشی اقدام به انجام فعالیت های پژوهشی می کردند که با افتتاح این مرکز فضاهای آموزشی و پژوهشی چند برابر خواهد شد.

وی تجاری سازی فناوری و ارایه خدمات صنعتی و فناورانه به جامعه و صنعت را یکی از رویکردهای کلیدی دانشگاه صنتی شریف در سال های اخیر عنوان کرد و افزود: مجتمع خدمات فناوری این دانشگاه با هدف حمایت از تیم های فعال ارتباط با صنعت و کارآفرینان و فن آفرینان دانشگاه ایجاد شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها